Capitea logo 

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 27 kwietnia 2020 r. nr DOZIK-4/2020 dot. GetBack Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez:
- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do bezpieczeństwa inwestycji w wyemitowane obligacje korporacyjne poprzez przekazywanie konsumentom informacji sugerujących, że ww. inwestycje w obligacje cechują się wysokim stopniem bezpieczeństwa, a utrata zainwestowanych środków jest mało prawdopodobna,
- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do sytuacji finansowej GetBack Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez przekazywanie konsumentom informacji o stabilnej sytuacji spółki,
- rozpowszechnianie informacji co do ekskluzywności oferowanych obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez sugerowanie, że dostęp do ww. obligacji jest limitowany lub oferta nabycia ww. obligacji ma charakter niepowtarzalny oraz co do dostępności czasowej oferowanych obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez wskazywanie, że obligacje tego przedsiębiorcy będą dostępne tylko przez bardzo krótki czas.

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. dostępna jest pod adresem https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

Komentarz Spółki: Spółka informuje ponadto, że powyższe praktyki były stosowane w okresie od 30 sierpnia 2016 r. do 30 marca 2018 r., tj. kiedy Prezesem Zarządu Getback S.A. był Pan Konrad Kąkolewski.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Obligatariusze,

zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami przekazujemy zwięzłą aktualizację statusu postępowania dotyczącego sporu Capitea S.A. z Prezesem UOKiK, które toczy się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie (VII AGa 492/21).

Nadzorca Wykonania Układu – w pismach skierowanych do Sądu Apelacyjnego oraz Prezesa UOKiK – poparł stanowisko Spółki o nienakładaniu na nią kary finansowej pod warunkiem przeznaczenia całości kwoty nieuiszczonej kary finansowej na realizację przyspieszonej wypłaty 7-ej raty układowej (płatnej zgodnie z układem w dniu 30.09.2023 r.) wyłącznie na rzecz obligatariuszy indywidualnych Spółki (konsumentów).

Sąd Apelacyjny odroczył posiedzenie i poprosił strony o ustosunkowanie się do stanowiska Nadzorcy Wykonania Układu.

W międzyczasie Spółka kontynuuje działania mające na celu doprowadzenie do zawarcia ugody z Prezesem UOKiK.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszym przebiegu sprawy, w szczególności co do jej rozstrzygnięcia.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu ze Spółką pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Capitea S.A.

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu