Capitea logo 

Przyśpieszone postępowanie układowe (PPU)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił o:

 • otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GetBack S.A.;
 • wyznaczeniu Sędziego-Komisarza w osobie Pana SSR Jarosława Mądrego;
 • wyznaczeniu zarządcy w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu numer KRS: 0000614840;
 • ustanowieniu kuratora, do reprezentowania praw obligatariuszy, w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego _numer licencji: 142;
 • zezwoleniu GetBack S.A. na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa GetBack S.A. w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;
 • określeniu podstawy jurysdykcji wyłącznej krajowych sądów na mocy postanowień z art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. UE L 141 z dnia 06 czerwca 2015 r., s. 19-72; dalej: "Rozporządzenie";
 • jak również o tym, że przyspieszone postępowanie układowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

Obwieszczenie – Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 19.09.2018 r.
Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 28.08.2018 r. zatwierdził spis wierzytelności przedłożony w 21 czerwca 2018 r. oraz uzupełniony przez nadzorcę sądowego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r. zatwierdził układ przygotowany przez Zarząd Spółki

 

 1. Załącznik - Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Załącznik - Skan wniosku, wstępnego planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych.
 3. Zalacznik - Upublicznione przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
 4. Załącznik - Obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli
 5. Załącznik - Postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r - powołanie zastępcy sędziego – komisarza
 6. Załącznik - Propozycje układowe GETBACK SA
 7. Załącznik - Propozycje układowe kuratora dla obligatariuszy
 8. Załącznik - Propozycje układowe Rady Wierzycieli
 9. Załącznik - Informacja Sędziego-Komisarza w sprawie wniosków o przesunięcie / odroczenie zgromadzenia wierzycieli Getback S.A.
 10. Załącznik - Obwieszczenie o Zgromadzeniu Wierzycieli
 11. Załącznik - Postanowienie o dopuszczeniu wymienionych obligatariuszy do samodzielnego udziału w postępowaniu
 12. Załącznik - Informacja Sędziego Komisarza z dnia 18.01.2019
 13. Załącznik - Obwieszczenie o terminie rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.01.2019
 14. Załącznik - Sprostowanie protokołu Zgromadzenia Wierzycieli z dnia 22.01.19 r. w postępowaniu GETBACK SA
 15. Załącznik - Postanowienie odnośnie składu Rady Wierzycieli
 16. Załącznik - Postanowienie o zatwierdzeniu układu
 17. Załącznik - Postanowienie o zatwierdzeniu układu ze stwierdzeniem prawomocności

Komunikat nr 1/07/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Komunikat nr 3/07/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Komunikat nr 5/08/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Komunikat nr 6/08/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Uchwała nr 16/08/2018 Rady Wierzycieli co do warunków porozumienia z Altus TFI S.A.

Komunikat nr 7/08/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Uchwała RW nr 14.09.2018_zawezwanie do ugody GBK-Trigon TFI_2018 09 19_1

Uchwała RW nr 14.09.2018_zawezwanie do ugody GBK-Trigon TFI_2018 09 19_2

Uchwała RW nr 15.09.2018_warunki porozumień z wierzycielami zabezpieczonymi_2018 09 19_1

Uchwała RW nr 15.09.2018_warunki porozumień z wierzycielami zabezpieczonymi_2018 09 19_2

Uchwała RW nr 2.10.2018 W przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany terminu głosowania nad układem

Uchwała RW nr 4.10.2018 Spółki GETBACK S.A

Uchwały RW nr 7.11.2018

Uchwała RW nr 5.11.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

Uchwała RW nr 6.11.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku

Uchwała RW nr 7.11.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku

Pismo do PJK_2018.12.05

Pismo 18.12.2018 do Jastrzebskiego KNF z prezentatą

Pismo do PMM z prezentatą 2018.11.19

List do Przewodniczącego KNF 2018.11.08

Uchwała RW nr 2/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku

Uchwała RW nr 3/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku

Uchwała RW nr 4/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku

Uchwała RW nr 5/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku

Uchwała RW nr 6/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku

RW Uzasadnienie braku konwersji w PU 2019.01.22

Informacja Przewodniczącego Rady Wierzycieli o działaniach Rady Wierzycieli_2019 08 19