Capitea logo 

Capitea - podstawowe informacje

  • 2012 wrzesień zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych
  • 2014 marzec rozpoczęcie działalności w Rumunii
  • 2014 czerwiec zakup 100% akcji GetBack przez Grupę Idea Bank
  • 2016 czerwiec nabycie 100% akcji GetBack przez Abris Capital Partners oraz konsorcjum funduszy PE
  • 2017 lipiec debiut spółki na GPW w ramach IPO akcji spółki
  • 2018 maja otwarcie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
  • 2019 czerwiec Sąd Rejonowy we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r. zatwierdził układ GetBack S.A. z wierzycielami
  • 2021 lipiec zmiana nazwy spółki na Capitea S.A.