Capitea logo 

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 27 kwietnia 2020 r. nr DOZIK-4/2020 dot. GetBack Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez:
- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do bezpieczeństwa inwestycji w wyemitowane obligacje korporacyjne poprzez przekazywanie konsumentom informacji sugerujących, że ww. inwestycje w obligacje cechują się wysokim stopniem bezpieczeństwa, a utrata zainwestowanych środków jest mało prawdopodobna,
- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do sytuacji finansowej GetBack Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez przekazywanie konsumentom informacji o stabilnej sytuacji spółki,
- rozpowszechnianie informacji co do ekskluzywności oferowanych obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez sugerowanie, że dostęp do ww. obligacji jest limitowany lub oferta nabycia ww. obligacji ma charakter niepowtarzalny oraz co do dostępności czasowej oferowanych obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez wskazywanie, że obligacje tego przedsiębiorcy będą dostępne tylko przez bardzo krótki czas.

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. dostępna jest pod adresem https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

Komentarz Spółki: Spółka informuje ponadto, że powyższe praktyki były stosowane w okresie od 30 sierpnia 2016 r. do 30 marca 2018 r., tj. kiedy Prezesem Zarządu Getback S.A. był Pan Konrad Kąkolewski.

Polityka Prywatności

Capitea S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie capitea.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Dane użytkowników serwisu

Capitea S.A. nie gromadzi żadnych danych osobowych na temat Użytkowników swojego serwisu. Jedyne zbierane dane to anonimowe informacje techniczne pozyskiwane w celach statystycznych takie jak: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, przeglądane podstrony serwisu, itp.

Wykorzystanie danych

Capitea S.A. nie udostępnia pozyskanych za pomocą serwisu danych stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa.
Wysłanie poczty elektronicznej na dowolny adres zamieszczony w serwisie Capitea S.A. (obsługiwany w ramach domeny capitea.pl) oznacza akceptację na przetwarzanie informacji o adresie e-mail na serwerze poczty elektronicznej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych różnych kategorii osób, w tym w szczególności informacje dedykowane dla tych osób wynikajace z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znajduje się w zakładce Polityka przetwarzania danych osobowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Capitea S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego dokumentu. Zmiany obowiązują z chwilą publikacji w serwisie capitea.pl.